Nabız Muayenesi Nedir?

Nabza göre şerbet deyiminin anlamını oluşturan nabız muayenesi,  hekimlerin nabız muayenesi sonrasında teşhis ettiği rahatsızlıklara göre hazırladıkları  iksir ilaç ve doğal içeceklerin danışana tedavi amaçlı verilmesidir. 

İbn-i Sina Geleneksel Tıbbına, Geleneksel Çin Tıbbına ve özellikle Ayurvedik Tıbba göre Nabız Muayenesi büyük öneme sahip olan bir teşhis tekniğidir.

İbn-i Sina Geleneksel Tıbbına göre Nabız Muayenesi

İbn-i Sina Geleneksel Tıbbına göre kişiler, dört ana mizaç grubuna ayrılmaktadır. Bunlar;  Demeviler (hava), Safraviler (ateş) , Balgamiler (su) ve Sodaviler (toprak) olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün insanlar bu dört mizaçtan bir tanesine veya birkaç tanesine birlikte sahiptir. Bu mizaçlar fiziksel ve ruhsal bazı özellikleri oluşturmaktadır. Kişiler kendi mizaçları dışında başka mizaçlara kayarlarsa dengesizlikler ortaya çıkmaktadır.  Bu durum da hastalıkları meydana getirir. Kişinin mizacı hekim tarafından gerçekleştirilecek nabız muayenesi ve buna ek olarak göz-el-dil muayenesi ile belirlenmektedir. Sonrasında hastalık teşhis edilir ve tedaviye başlanır. İbn-i Sina, sadece nabız muayenesi ile 300 hastalık teşhisi gerçekleştiren çok önemli bir hekimdir.

Geleneksel Çin Tıbbında Nabız Muayenesi

Nabız muayenesi iki bin yılı aşkın süredir Geleneksel Çin Tıbbının teşhis sürecinin önemli bir yapı taşıdır. Nabız muayenesi; doktorun hastanın nabzını bilek kısmından parmak ucuyla ölçmesi ve hastanın vücudunda ortaya çıkan değişikleri anlamasıdır. Nabız, hastanın vücudunda neler olup bittiğine dair sinyaller vermektedir.   Nabız muayenesi sırasında nabzı doğru hissetmek ve anlamak büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle nabız muayenesi uzmanlık gerektirir. 

Ayurvedaya göre Nabız Muayenesi

Ayurvedik tıpta nabız muayenesi “nadi parkiksha” olarak adlandırılmaktadır. Ayurvedaya göre nabız muayenesi işaret, orta ve yüzük parmağı bileğe yerleştirilerek gerçekleştirilmektedir. İşaret parmağının, elin başparmak kısmında bilek kemiğinin altına yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu parmak doshalardan Vata’yı temsil etmektedir. Orta parmak ve yüzük parmağı işaret parmağının yanına yerleştirilmelidir. Bu parmaklar da kişinin  Pitta ve Kapha doshalarını temsil eder. Nabız ölçümü yüzeysel, orta ve derin seviyelerde gerçekleştirilebilir. Böylelikle kişinin enerji dengesizliği hakkında daha fazla bilgi toplanabilmektedir.

Hay Clinic’te Nabız Muayenesi Nasıl Yapılır?

Hay Clinic Sağlıklı Yaşam Merkezinde Nabız Muayenesi; 1990 yılından bu yana Ayurveda çalışmaları yapan Dr. Ender Saraç tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu konuda özel eğitim almış olan Dr. Ender Saraç üç parmak ile erkeklerde sağdan kadınlarda soldan danışanla ilgili bütün veriyi toplamaktadır. Böylelikle nabız muayenesi ile kişinin organlarını dinlenmekte ve rahatsızlıklar nabız muayenesi ile anlaşılmaktadır.


Hatta hedef doku ya da organlara şifa enerjisini de gönderilebilmektedir. Nabız Muayenesi sonrasında Ayurveda hekimi danışanın nabız muayenesinde bulduğu dengesizlikleri gidermek için doğal preparatlar hazırlamaktadır. Bu preparatlar, baharat, sebze, meyve ve otların sadece toz haline getirilmesi, çaylar, yağlar hazırlanması şeklinde gerçekleşir. Saflaştırma ve kimyasal işlemlerden geçirmenin ayurvedik yaklaşımda yeri bulunmamaktadır. Bu nedenle saflaştırılmış C Vitamini, rafine edilmiş tuz, rafine şeker ayurvedik tıp açısından uygun bulunmamaktadır.

Nabız Muayenesi ile ilgili Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Nabız muayenesi bir bilim olduğu kadar kazanılmış bir yetenek olarak da görülmektedir. Ayrıca doktorların bu konuda uzman olmak için aldıkları eğitim yıllarca sürmektedir. Nabız muayenesinde uzmanlaşmış olan doktorlar genellikle hızlı bir dokunuş ile rahatsızlıkların teşhisini koyabilmektedirler. Bu nedenle nabız muayenesi mutlaka eğitimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir. 

Nabız Muayenesinin Bir Yan Etkisi Var Mıdır?

Nabız muayenesinin bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır.

Leave a comment